Home

RT Praktijk Rotterdam is een praktijk die gespecialiseerd is in het onderzoeken en begeleiden van kinderen en jongeren met leer- en of gedragsmoeilijkheden.

Het is  vervelend als het op school niet goed gaat. Dit kan een duidelijke oorzaak hebben (bijvoorbeeld door dyslexie), maar soms is ergens de leerstof niet goed verwerkt en is een steeds groter wordende achterstand ontstaan. Rekenen bijvoorbeeld is als het bouwen van een huis; is ergens een rij niet goed gemetseld, dan stort het huis uiteindelijk in…

Daarom is een goed onderzoek de basis om tot een juist behandelplan te komen, waarbij er afstemming is op de leerling in samenwerking met zijn of haar school. Het doel is dat het kind of jongere weer op zijn of haar mogelijkheden presteert, zelfvertrouwen krijgt en met plezier naar school gaat.

Met de juiste hulp, komt iedereen verder!

De hulp kan gegeven worden door RT Praktijk Rotterdam, maar soms is het mogelijk om met de aanwijzingen en werkmaterialen die u van ons ontvangt, zelfstandig de hulp uit te voeren of begeleiden. Een goede sfeer is hierbij belangrijk.

U kunt bij ons terecht voor hulp bij:

Ook kunt u bij ons terecht voor de aankoop van Tangles.