Huiswerkbegeleiding BaO

Op veel basisscholen krijgen kinderen al snel huiswerk. Soms is het lastig voor ouders om kinderen hier goed bij te kunnen helpen. Het onderwijs is sterk veranderd en vaak niet meer zoals de ouders het hebben geleerd. Kinderen (en ouders) hebben het druk en het huiswerk staat soms nogal laag op het prioriteitenlijstje.

Het is belangrijk om op de basisschool te leren wat goede leerstrategieën zijn. Ieder kind leert op zijn eigen manier. We zoeken bij de begeleiding naar de sterke kanten van het kind en leren het hier en op de juiste manier gebruik van te maken bij het (bijtijds) leren van het huiswerk.

Wij kunnen helpen bij de organisatie en het leren/maken van het huiswerk. Hierbij werken wij met de methode Leren is een makkie. Zie hiervoor ook de link op deze website. Naast de oefeningen op de website behandelen wij het bijbehorende werkboek. Daarbij neemt het kind het eigen huiswerk mee en passen wij de geleerde vaardigheden direct toe

Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs biedt onze cursus Op weg naar de brugklas. In drie lessen van een uur wordt geleerd om te focuslezen (=sneller lezen), goed de agenda te gebruiken, een goede werkplek te creëren, het toepassen van goede leerstrategieën bij woordjes leren en teksten onthouden door mindmappen en samenvatten.