Links

Bij RT Praktijk Rotterdam aangesloten instanties:

LBRT – Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

ONL – Onderwijszorg Nederland (ONL) biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen.

Brain Blocks – Brain Blocks is een toolbox om met kinderen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Kidsweek -Al het laatste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Verder staat Kidsweek boordevol sport- en dierennieuws, weetjes, puzzels, moppen en prijsvragen. Zo blijven kinderen op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt en kunnen zij ervaren hoe leuk lezen is.

Kidsweek inloggen leerling: bij het volgen van lessen bij RT Praktijk Rotterdam worden er wekelijks oefeningen voor je klaargezet.

Informatie:

balansdigitaal.nl – Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen
Per Saldo – Persoonsgebonden budget (PGB)
PGB-Plein.nl – Persoonsgebonden budget (PGB)

Extra

Junior Einstein -Junior Einstein biedt een (deels gratis) online leer- en oefenomgeving voor alle vakken van de basisschool. Het aanbod bevat honderdduizenden opgaven voor de groep 2 tot en met 8. Bovendien is er heel veel uitleg met video’s en uitlegartikelen. 

Squla – Met deze (betaalde) methode leren kinderen spelenderwijs beter lezen en spellen. WoordExtra is gratis voor kinderen die een taalachterstand hebben. Squla is een online oefenprogramma voor groep 1 t/m 8 met meer dan 70.000 games en quizzen in alle schoolvakken.

spelletjesplein – Leuke en goede gratis oefeningen op allerlei leergebieden

beeldbank – Korte informatieve filmpjes op allerlei gebieden

klokhuis – idem, goed voor de woordenschat

woordjes leren -Anderen hebben de woorden van verschillende talen al voor je ingevoerd. Kies jouw methode en hoofdstuk. Jij kiest zelf hoe je overhoord wil worden.

www.scholieren.com – Vele samenvattingen van lesmethodes voor het voortgezet onderwijs. Kies jouw methode en hoofdstuk en profiteer van het werk dat anderen voor jou gedaan hebben.

www.lereniseenmakkie.nl – Veel tips wat goede leerstrategieën zijn. Wij kunnen leerlingen hier ook in begeleiden. Met het bijbehorende werkboek en het eigen huiswerk van de leerlingen passen we de geleerde strategieën toe.

www.rekentuin.nl – Wanneer u voor hulp bij het rekenen of de rekentoets bij ons onderzocht of in behandeling bent, ontvangt u gratis een inlogcode om op de Rekentuin te kunnen werken. Na de instaptoets oefent de leerlingen die onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft.