Leer- en gedragsmoeilijkheden

Allereerst het verschil tussen een leer- of gedragsstoornis en een leer- of gedragsprobleem.

Een stoornis vindt haar oorsprong vooral in het lichaam. Bij een stoornis ligt het probleem in de aanleg en rijping van het centraal zenuwstelsel, wat direct invloed heeft op ontwikkelingsfuncties. Men spreekt van een stoornis als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan.

Een probleem staat meer buiten de persoon. Er zijn belemmeringen die hun oorsprong vinden in de omgeving, waardoor de ontwikkeling minder soepel verloopt.

Bij leerproblemen onderzoeken wij waar het kind moeite mee heeft en passen onze hulp daar op aan. Door het gebruik van diverse leerstrategieën proberen we de leerstof duidelijk te maken. Hiervoor gebruiken wij diverse methodes en strategieën waaronder het beelddenken.

Kinderen en jongeren met een leer- en/of gedragsstoornis hebben het moeilijk in het
onderwijs. Hoewel school probeert rekening met hen te houden,  vallen ze toch nog buiten de boot.

Bij leerstoornissen spreken we over onder andere over dyslexie en dyscalculie. Onder de kopjes rekenen en lezen kunt u hierover veel informatie vinden en ook wat wij voor uw zoon/dochter kunnen betekenen.

Bij gedragsstoornissen spreken we onder andere over  aandachtstekort- en gedragsstoornissen, zoals ADHD/ADD  of autismespectrumstoornissen (ASS).

Wij kunnen helpen door de problematiek zichtbaar te maken aan het kind/jongere. Vervolgens zoeken we naar oplossingen die bij hem of haar helpen. Dit doen wij via de methode Brain Blocks en diverse andere materialen, opgebouwd naar jarenlange ervaring.

Het spelen met een Tangle kan de onrust die veel kinderen hebben op korte termijn verlichten.