Lezen algemeen

Wat is lezen?
Lezen is een vak op de basisschool. Het gaat hierbij om het leren ontsleutelen van letters om deze om te kunnen zetten in klanken. Het (technisch) lezen wordt onderverdeeld in:

  • Voorbereidend lezen: Kinderen leren diverse vaardigheden (“de leesvoorwaarden”) die beheerst moeten worden, alvorens te starten met het aanvankelijk leesproces (bijvoorbeeld auditieve synthese: het aan elkaar plakken van afzonderlijke klanken tot een woord of de klankpositie kunnen bepalen in een woord)
  • Aanvankelijk lezen: De eerste twee jaren van het leren lezen. Het kind leert de letters, maakt van deze letters weer woorden en vormt met de woorden zinnen.
  • Voortgezet lezen: Vanaf M4 niveau, waarbij kinderen steeds vlotter woorden en zinnen leren verklanken

Verder omvat het lezen ook vaardigheden als begrijpend lezen en studerend lezen.

Kinderen kunnen moeite hebben met het leren lezen. Dit kan in elke fase voorkomen. Vaak heeft het één ook met het ander te maken. Zijn er moeilijkheden met het aanvankelijk lezen, dan zijn er vaak ook problemen in het voorbereidend lezen enzovoort.

Wat doet RT Praktijk Rotterdam?

  • Uit ons onderzoek blijkt op welk niveau het kind leest en welke deelvaardigheden het nog niet beheerst
  • 1 à 2 x per week krijgt het kind instructie van de remedial teacher, waarbij er oefening plaats vindt met een specifieke leesmoeilijkheid (bijvoorbeeld woorden die eindigen op –ig) en diverse andere leesoefeningen (flitsen, wisselrijtjes etc.). Veel aandacht is het er voor het vloeiend leren lezen van teksten.
  • 3/4 x per week (ongeveer 20 minuten) oefent het kind thuis (of in overleg met school op de school zelf) met het meegegeven leesboekje en andere leesoefeningen en/of materialen, zoals letterbingo en kwartetten.
  • Vaak wordt de leeshulp gecombineerd met spelling (het schrijven van woorden).
  • Na 12 lessen wordt er geëvalueerd en zou de leerling zeker een AVI niveau omhoog gegaan moeten zijn. Zo niet, dan wordt doorverwezen voor verder specialistisch onderzoek, omdat dit een sterke aanwijzing kan zijn voor dyslexie. Dit onderzoek kan door de nauwe contacten die RT Praktijk Rotterdam heeft, op korte termijn plaats vinden.