Schooladvies

Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 8 meestal in december of januari gegeven. Met hun ervaring moeten zij goed kunnen bepalen op welk schoolniveau een leerling past. Niet alleen de cijfers van de leerling zijn daarbij van belang, maar ook de werkhouding zoals het maken van huiswerk, doorzettingsvermogen, concentratie en zelfvertrouwen. Vaak wordt daarnaast gebruik gemaakt van de Citogegevens gedurende de schoolloopbaan van een leerling op de basisschool. Daarbij tellen vooral de toetsen van groep (6,) 7 en 8 mee. De Centrale Eindtoets wordt pas afgenomen in april. Het door de leerkracht al eerder gegeven advies kan naar aanleiding van deze toets soms hoger bijgesteld worden.

RT Praktijk Rotterdam kan een onafhankelijk onderzoek uitvoeren in groep 8 wanneer er vragen zijn over het te geven of gegeven advies. Dit kan op verzoek zijn van scholen of ouders. Wij maken daarbij gebruik van een door COTAN erkend onderzoek; Het Drempelonderzoek

Afbeeldingsresultaat voor drempelonderzoek

De Drempeltoets toetst het technisch lezen, de taalverzorging en woordenschat, het begrijpend lezen en rekenen.

In de rapportage van het Drempelonderzoek worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; (gemengd)theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning (LWOO).

Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een “veilige” plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling.