Rekenen

Bij goed rekenonderwijs wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en wordt gestart met het aanbieden van de volgende stap tot het kind daar aan toe is. Daar gaat het vaak mis. Kinderen gaan door binnen de (klassikaal aangeboden) leerstof terwijl zij daar nog niet aan toe zijn; de achterstand wordt steeds groter. Ouders oefenen thuis,  even lijkt het begrepen te worden, maar de volgende dag is alles weer vergeten.

RT Praktijk Rotterdam onderzoekt waar uw kindzich in zijn of haar ontwikkeling bevindt en sluit de hulp daarop aan.

Door een goede uitleg en met behulp van diverse (reken)materialen, computerprogramma’s en lesmethodes helpen we het kind weer op weg naar het niveau dat bij hem of haar past.

  • 1 x per week uitleg van de leerstof en leerstrategieën
  • 4 x per week wordt thuis geoefend met de leerstof
  • Na  12 weken wordt de hulp geëvalueerd