Tarieven

Intake, onderzoek en verslag (scores, conclusie en handelingsgericht advies)

 • Spelling                                                                               : €  140,00  (onderzoek 1 à 1,5 uur)
 • (Begrijpend) Lezen                                                           : €  140,00  (onderzoek 1 à 1,5 uur)
 • Rekenen                                                                              : €  175,00  (onderzoek 2 uur)
 • Onderzoek met schooladvies (groep 8 en brugklas) : €  199,00  (onderzoek 2,5 uur)

Individuele begeleiding 50 minuten € 51,50      Strippenkaart 10 lessen  € 505,00

                                                                   Intake, onderzoek, 10 lessen en evaluatie: € 699,00

Individuele begeleiding 60 minuten € 59,50       Strippenkaart 10 lessen € 585,00

                                                                   Intake, onderzoek, 10 lessen en evaluatie: € 799,00

Scholen: Op aanvraag. Bovenstaande tarieven zijn een indicatie.

Graag bespreek ik de mogelijkheden van groepslessen en individuele trajecten. Eveneens ben ik inzetbaar voor en denk ik graag mee bij de invulling van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs (NPO). 

Cursus Snel leren = leuk leren € 279,95 *

 • 6 lessen van 60 minuten
 • 4 lessen van 90 minuten
 • Inclusief cursusmaterialen

Cursus Op weg naar de brugklas € 95,00 *              

Drie lessen van 60 minuten

Workshop Snellezen en mindmappen € 129,00*            Twee lessen van 90 minuten

* Bij minimaal twee deelnemers, anders uurtarief

Hulp aan huis of school

In overleg kunnen de lessen of het onderzoek ook aan huis of op school plaats vin
den. Hiervoor wordt wel een extra bedrag gerekend, afhankelijk van de afstand (circa 1 euro per kilometer).

Bijzondere werkzaamheden € 15,00 per 15 minuten

Bijvoorbeeld bij extra bezoeken aan school, extra tussentijds overleg, lange telefoongesprekken enzovoort.

Onze voorwaarden:

 • De rekeningen krijgt u per sessie mee. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen. Ook kan er direct contant afgerekend worden.
 • De hulp kan per direct opgezegd worden. Niet gebruikte strippen worden vergoed met aftrek van € 10,– administratiekosten.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren afgezegd worden. Volgt de afzegging binnen 24 uur, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien mogelijk wordt de les verplaatst naar een ander tijdstip.
 • De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.