Tarieven

Intake, onderzoek en verslag

Spelling                                                            : €  130,00   (onderzoek 1 a 1,5 uur)

(Begrijpend) Lezen                                       : €  130,00   (onderzoek 1 a 1,5 uur)

Rekenen                                                            : €  160,00  (onderzoek 2 uur)

Onderzoek met schooladvies (groep 8 en VO) : € 200,00  (onderzoek 2,5 uur)

Afhankelijk van de problematiek zal tijdens het intake gesprek een kostenraming van het diagnostisch onderzoek en verwerking van deze gegevens, aangegeven worden.
Het onderzoek kan 3 kwartier tot 2 uur duren. Na het onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag, dat met u wordt doorgenomen.

Individuele begeleiding € 49,50 (50 minuten)

Strippenkaart 10 lessen (50 minuten) € 485,00

Individuele begeleiding € 57,50 (60 minuten)

Strippenkaart 10 lessen (60 minuten) € 565,00

Cursus beter leren leren € 225,00

3 lessen van 90 minuten (met tussendoor een kleine pauze met drinken en een koekje)

Inclusief cursusboek

Hulp aan huis

In overleg kunnen de lessen of het onderzoek ook aan huis of op school plaats vinden. Hiervoor wordt wel een extra bedrag gerekend, afhankelijk van de afstand (circa 1 euro per kilometer).

Bijzondere werkzaamheden € 15,00 per 15 minuten

Bijvoorbeeld bij extra bezoeken aan school, extra tussentijds overleg, lange telefoongesprekken enzovoort.

Doe het zelf pakket   250,00

Misschien wilt u zelf graag uw zoon/dochter helpen, maar weet u niet goed hoe. In dit pakket wordt uw zoon/dochter door RT Praktijk Rotterdam onderzocht. Hiervan ontvangt u van ons een uitgebreid verslag en aanwijzingen voor de hulp. Ook ontvangt u de hulpmaterialen voor circa 10 weken.

Doe het zelf pakket; na 10 weken  125,00

Na 10 weken hulp kunnen wij uw zoon dochter opnieuw toetsen en advies geven over het vervolg van de hulp. Hierbij kan het zijn dat er opnieuw materiaal wordt meegegeven of dat er geadviseerd wordt een uitgebreid onderzoek plaats te laten vinden bij een externe instantie, omdat er bijvoorbeeld een vermoeden kan zijn van dyslexie of dyscalculie. Uiteraard ontvangt u ook bij dit onderzoek een uitgebreid verslag, dat in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht. Wanneer er specialistisch onderzoek nodig blijkt te zijn, helpen wij u bij de te nemen stappen.

Onze voorwaarden:

  • De rekeningen krijgt u per sessie mee. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen. Ook kan er direct contant afgerekend worden.
  • De hulp kan per direct opgezegd worden. Niet gebruikte strippen worden vergoed met aftrek van € 10,– administratiekosten.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren afgezegd worden. Volgt de afzegging binnen 24 uur, dan zal de les berekend worden. Waar mogelijk zullen we de les wel verplaatsen naar een ander tijdstip.
  • De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.