De werkwijze

De werkwijze van de RT Praktijk Rotterdam is gericht op een individuele aanpak. 
Hiervoor wordt na een eerste onderzoek en toetsing een individueel handelingsplan opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijl en de sterke kanten van de leerling. Door daar in de begeleiding goed bij aan te sluiten, zal de leerling sneller en met meer plezier leren en dit leidt automatisch tot betere resultaten.
De volgende punten staan bij de begeleiding van RT Praktijk Rotterdam centraal

  • Er wordt aangesloten bij de leerstijl van het kind
  • Er wordt op een individuele, afwisselende manier gewerkt, plezier is belangrijk!
  • Er wordt steeds gekeken naar wat het kind al goed kan
  • Het kind past het geleerde toe in de praktijk
  • Er is regelmatig overleg met de ouders, vaak moet er thuis ook geoefend worden.
  • De mogelijkheid bestaat om zelf de hulp te geven. Na onderzoek krijgt u de informatie en werkmaterialen, om zelf te oefenen met uw zoon/dochter
  • Indien wenselijk is er regelmatig contact met de school (dit alleen met toestemming van de ouders), zodat de begeleiding zo goed mogelijk aansluitend vormgegeven kan worden. Samen kunnen we meer bereiken
  • Regelmatig vindt er een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt of de hulp aanslaat en of er aanpassingen nodig zijn.

Tijdens schoolvakanties kan -in overleg- de begeleiding van uw kind doorgaan.