Scholen

Met RT Praktijk Rotterdam weet u zich verzekerd van het inschakelen van een gediplomeerd, enthousiast en ervaren leerkracht en remedial teacher.

Zowel individueel als groepsgewijs kan hulp geboden worden op het gebied van rekenen, begrijpend en technisch lezen, spelling en/of studievaardigheden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de leerkracht(en) om de begeleiding optimaal te laten verlopen.

  • Lezen: Begeleiding op het gebied van leesvoorwaarden, technisch en/of begrijpend lezen.
  • Rekenen: Begeleiding op het gebied van rekenvoorwaarden, automatiseren, getalinzicht en/of rekenstrategieën.
  • Spelling: Begeleiding op spellingvoorwaarden (letterkennis, woordanalyse), werkwoordspelling en niet werkwoorden.
Albert Einstein E = mc2 | Albert Einstein 14 March 1879 – 18… | Flickr
  • Hoogbegaafdheid: Signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Begeleiden door middel van groepslessen- en individuele verrijkingsprogramma’s en materialen.
  • Studievaardigheden: In kleine groepen het aanleren van studievaardigheden met betrekking tot het huiswerk met behulp van de methode Snel leren = leuk leren voor voortgezet onderwijs en Op weg naar de brugklas voor leerlingen uit groep 8

De praktijk heeft vele diagnostische en remediërende materialen voor alle vakgebieden, zie daarvoor de website. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een uitstekende aansluiting op de gebruikte schoolmethodes.

De lessen vinden plaats via het directe instructiemodel, maar waar mogelijk zal het samenwerkend en zelfontdekkend leren een plek krijgen.

Neemt u vooral contact op voor meer informatie.