Voortgezet Onderwijs Algemeen

Van een middelbare scholier wordt nogal wat verwacht. Daar waar de basisschool leerlingen veel begeleidt en bijstuurt, wordt er op het voortgezet onderwijs een grote zelfstandigheid van leerlingen verwacht. De eerste weken wordt er uitgelegd hoe je moet leren en plannen, vervolgens moeten leerlingen dit weten. Helaas werkt dit niet altijd zo…

Aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs en vervolgens weer op MBO/HBO, krijgt steeds meer vorm. Vanaf het schooljaar 2013/2014 start in het voortgezet onderwijs de Rekentoets F2/F3. Hierbij wordt de  rekenvaardigheid van middelbare scholieren getoetst.

Steeds meer aandacht komt er voor het begrijpend lezen. Niet alleen is lezen een belangrijk deel van de centraal schriftelijke examens, maar ook vinden er vanaf de brugklas bij de talen al vele leestoetsen plaats. Los daarvan is het ook bij het leren van de diverse vakken noodzakelijk te begrijpen wat je leest, leesstrategieën te hebben en samenvattingen te kunnen maken.

RT Praktijk Rotterdam heeft ervaring in het begeleiden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor hulp bij huiswerkplanning, leerstrategieën maar ook oefenen voor de Rekentoets en leesvaardigheid, bent u bij ons op het juiste adres.

Ook in het begeleiden van leerlingen met een stoornis zoals ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) of ESM in relatie met het leren, maken en plannen van het huiswerk, hebben wij ervaring. Deze begeleiding kan vergoed worden uit het PGB. Zie voor meer informatie de website.