ASS en onderwijs

ASS staat voor AutismeSpectrumStoornissen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben moeite met het verwerken van informatie die via de zintuigen binnenkomt, daarom wordt autisme ook wel een informatieverwerkingsstoornis genoemd.

Eén procent van de bevolking heeft een stoornis binnen het autisme spectrum, in Nederland zijn er ongeveer 190.000 mensen met een vorm van autisme. Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De meerderheid van de mensen met autisme hebben een gemiddelde intelligentie.

Mensen met autisme hebben vaak moeite om alle prikkels die zij krijgen vanuit de omgeving goed op te slaan, te ordenen en te verwerken. Ze lijken moeite te hebben met het omzetten van deze prikkels tot een logisch geheel. Ook het terugvinden van informatie kan moeilijk zijn. Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat daardoor meestal moeilijker en trager.

RT Praktijk Rotterdam heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met ASS in relatie tot het onderwijs. Met name in het regulier onderwijs is er onvoldoende tijd en kennis om deze leerlingen goed te begeleiden. Daardoor dreigen leerlingen af te glijden naar lagere vormen van onderwijs, terwijl er voldoende cognitieve kwaliteiten zijn. Met de komst van passend onderwijs, wordt het nog moeilijker voor leerlingen om de zorg te krijgen die nodig is. Hoeveel kennis en tijdsinvestering valt van reguliere scholen te verwachten?

Het sleutelwoord in de begeleiding van leerlingen met autisme is structuur, structuur in:

  • Persoon (communicatie)
  • Ruimte
  • Tijd
  • Activiteit

Door een heldere dagindeling, een vaste en opgeruimde werkplek en overzicht op de taken, waaronder het huiswerk, wordt  een overzichtelijke omgeving geschapen. Door heldere stappenplannen in de diverse vakgebieden krijgt de leerling handvatten om niet in de details te blijven hangen, maar tot de kern van de taak te komen. Daarnaast helpen wij om verslagen duidelijk en overzichtelijk te maken en houden.