Lezen in het voortgezet onderwijs

Omdat leesvaardigheid hét middel is voor het vergroten van kennis, vakbekwaamheid en burgerschap, is het essentieel dat leerlingen leesvaardig worden.

Het domein lezen bestaat uit twee subdomeinen: lezen van zakelijk teksten en het lezen van narratieve (verhalende), fictionele (verzonnen) en literaire teksten.

Leerlingen moeten beschikken over voldoende technische leesvaardigheid en over een toereikende woordenschat. Vervolgens kan gewerkt worden aan de inhoudelijke leesvaardigheid:  begrijpen, interpreteren, evalueren/reflecteren,  opzoeken en samenvatten.

Niet alleen bij Nederlands neemt het begrijpend lezen een belangrijke plaats in bij het Centraal Schriftelijk Examen, maar ook bij de diverse vreemde talen. Natuurlijk is ook bij alle andere vakken begrijpend kunnen lezen essentieel. Studiemateriaal wordt nog steeds vooral schriftelijk aangeboden.

Daarom is een goede leessnelheid en kennis van leesstrategieën essentieel om tot een goede leesvaardigheid te komen. RT Praktijk Rotterdam kan hierbij helpen.