Dyslexie

Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008) is: ‘Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn  belangrijk.

Vergoeding

Sinds 2015 valt de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de leerling woonachtig is.

Het PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen. Het PPO beoordeelt de aanvraag van school en indien het dossier toegankelijk is voor diagnostiek kunt u zelf kiezen voor een erkend instituut. RT Praktijk Rotterdam maakt hier helaas geen deel (meer) van uit.
Indien uw zoon/dochter wel dyslexie heeft, maar niet voor vergoeding in aanmerking komt, is het natuurlijk wel van belang dat er adequate hulp volgt. Al is de dyslexie niet zeer ernstig, er is wel degelijk een achterstand waar het kind veel last van kan hebben. Deze (niet-vergoede) hulp kunnen wij wel aanbieden door:

Lezen: Via een gestructureerde leesmethode (de Leesweg) wordt elke week een leesmoeilijkheid geoefend, bijvoorbeeld woorden eindigend op -lijk. In de les behandelen we een woordenlijst en een leestekst. Deze woorden worden thuis nog eens herhaald geoefend, samen met een dun leesboekje met vragen mee die gemaakt moet worden.  Daarnaast zijn er oefeningen op de computer, worden er letters en woorden geflitst, is er veel aandacht voor het vloeiend leren lezen van teksten door bijvoorbeeld het herhaald lezen en zijn er, afhankelijk van de problematiek, nog talloze andere  leesoefeningen.

Spelling: Wekelijks wordt een spellingcategorie behandeld. Via een duidelijk stappenplan leert de leerling de woorden te schrijven. De kinderen krijgen een spellingmapje, waarin de spellingregels komen die zij nog lastig vinden. Om de week wordt een nieuwe regel toegevoegd.

Na twaalf lessen is vaak al een enorme vooruitgang te zien. Niet alleen door de hulp op de praktijk, maar ook door het afwisselende huiswerk dat mee gegeven wordt. Vaak gaan wij uit van 4 huiswerksessies per week van ongeveer 20 minuten. Samen met een oefenpartner leest het kind een meegegeven boekje, oefent het kind de behandelde woorden en teksten en maakt een spellingoefening. De behandeling van dyslexie betekent leeskilometers maken. Alleen door een goede instructie en veel oefening, zal het lezen en de spelling verbeteren.