Dyslexie

Wat is dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.

Vergoeding

Sinds 2015 valt de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. ‘Enkelvoudige’ dyslexie betekent dat er géén sprake mag zijn van bijkomende stoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D.

Het PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen. Het PPO beoordeelt de aanvraag van school en indien het dossier toegankelijk is voor diagnostiek volgt er verwijzing naar een aanbieder van keuze. De diagnostiek en begeleiding is de verantwoordelijkheid van de gegunde dyslexieaanbieders. RT Praktijk maakt hier helaas geen deel van uit.
Indien uw zoon/dochter wel dyslexie heeft, maar niet voor vergoeding in aanmerking komt, is het natuurlijk wel van belang dat er adequate hulp volgt. Al is de dyslexie niet ernstig, er is wel degelijk een achterstand waar het kind veel last van kan hebben. Deze (niet-vergoede) hulp kunnen wij u natuurlijk wel aanbieden.

Behandeling

RT Praktijk Rotterdam heeft veel ervaring met de begeleiding van lees- en spellingproblemen. Via een gestructureerde leesmethode (de Leesweg) en spellingmethode (Zelfstandig Spellen), worden diverse lees- en spellingmoeilijkheden ingeoefend. Ook krijgen de kinderen een spellingmapje, waarin de meest voorkomende spellingregels uitgelegd worden. Daarnaast zijn er oefeningen op de computer, worden er letters en woorden geflitst, is er veel aandacht voor het vloeiend leren lezen van teksten door bijvoorbeeld het herhaald lezen en zijn er, afhankelijk van de problematiek, nog talloze andere  leesoefeningen.

Na twaalf lessen is vaak al een enorme vooruitgang te zien. Niet alleen door de hulp op de praktijk, maar ook door het afwisselende huiswerk dat mee gegeven wordt. Vaak gaan wij uit van 4 huiswerksessies per week van ongeveer 20 minuten. Samen met een oefenpartner leest het kind een meegegeven boekje, oefent het kind de behandelde woorden en teksten en maakt een spellingoefening. De behandeling van dyslexie betekent leeskilometers maken. Alleen door een goede instructie en veel oefening, zal het lezen en de spelling verbeteren.