Basisonderwijs

Zoals de naam al aangeeft vormt het basisonderwijs de basis voor de verdere schoolloopbaan van een kind.

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor sociaal/emotionele ontwikkeling en de basisbeginselen voor het rekenen en de taal.

In de midden- en bovenbouw wordt deze basis verder uitgewerkt en wordt er steeds meer van de kinderen verwacht: naast het voortgezet lezen en rekenen moeten de kinderen deze vaardigheden kunnen toepassen in wereldoriƫntatie, projecten, presentaties en werkstukken. Dit vraagt weer nieuwe vaardigheden van het kind zoals plannen en samenwerken.

Het is fijn wanneer kinderen deze ontwikkelingen probleemloos doorlopen, maar soms hebben zij extra ondersteuning nodig. RT Praktijk Rotterdam kan leerlingen begeleiden op de volgende gebieden: