Dyslexie/laaggeletterden

Gelukkig is er nu veel aandacht voor kinderen met lees- en/of spellingproblemen.

In het verleden is dit niet altijd zo geweest. Daarom zijn er nu nog veel volwassenen die problemen ondervinden met het lezen en schrijven van woorden en teksten.

Voor deze groep kan RT Praktijk Rotterdam veel betekenen. Door gericht onderzoek en goede hulp kunt u ook (beter) leren lezen en/of schrijven. Daarnaast bestaan er vele nieuwe ICT-middelen die volwassenen kunnen ondersteunen bij het lezen en/of schrijven van teksten. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en helpen bij een keuze voor een hulpprogramma.

Het kan het zijn dat iemand op oudere leeftijd in Nederland is komen wonen. Wij kunnen helpen bij het leren spreken, lezen en schrijven van het Nederlands.