Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een lastige, maar ontzettend belangrijke vaardigheid. Naast het goed technisch kunnen lezen, is een goede leesstrategie noodzakelijk (zoals: moet je de hele tekst eerst lezen of begin je direct met het lezen en maken van de vragen? Welke stappen maak ik voor, tijdens en na het lezen?). Daarnaast is er andere kennis nodig zoals een goede woordenschat, maar ook weten wat bijvoorbeeld verwijswoorden zijn.

Een diagnostisch onderzoek maakt duidelijk met welke vaardigheden de leerling moeite heeft:

  • Algemene kennis of kennis van de wereld
  • Kennis van tekstsoorten en teksten
  • Taalvaardigheid  en woordenschat
  • Technische leesvaardigheid
  • Metacognitie (intelligentie, motivatie, zelfsturing en het actief inzetten van lees- en oplossingsstrategieën)

Wij hebben voor begrijpend lezen een effectief programma ontwikkeld, waarbij gewerkt wordt aan de leesvaardigheden. Wij werken met diverse methodes, waarbij de instructie tijdens de lessen wordt gegeven en hier thuis of in overleg op school, verder mee wordt geoefend. Vaak wordt ook aan de technische leesvaardigheid gewerkt, leesstrategiën aangeleerd, de Cito vraagstelling geoefend en wordt het lezen van boeken, tijdschriften en kranten gestimuleerd om zo de woordenschat en de algemene kennis te vergroten.