Brain Blocks

Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis hebben vaak grote moeite met hun omgeving en de eisen die deze stelt. RT Praktijk Rotterdam maakt aan het kind het probleem zichtbaar door de methode Brain Blocks:

Brain Blocks is een toolbox om met kinderen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal. Ook werkt Brain Blocks uitstekend om AD(H)D inzichtelijk te makenAfbeeldingsresultaat voor brain blocks"

Brain Blocks is een beeldend middel dat kinderen helpt zichzelf beter te begrijpen in relatie tot anderen. Met Brain Blocks praten we met kinderen/ jongeren over zichzelf. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme of AD(H)D? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven?

Door Brain Blocks krijgt het kind handvatten om het eigen perspectief duidelijk te maken en helpt het anderen (ouders, broers/zussen, klasgenoten e.d.) inzicht te krijgen in het gedrag van het kind.

Doel is het kind iets te leren over zijn/haar stoornis en daar vervolgens wat mee te doen in relatie tot school. Wat zijn de sterke kanten en hoe zet je deze optimaal in? Wat zijn de zwakke kanten en hoe ga je daar mee om?

Geen kind is hetzelfde en ook dezelfde stoornis kan zich op verschillende manieren uiten. Via het intakegesprek proberen we helder te krijgen wat de hulpvraag is en wordt het kind op maat begeleid (zie ook huiswerktraining). Vaak kan de begeleiding ook vanuit het PGB plaats vinden.