Spelling

De Nederlandse spelling is lastig. Iedere volwassene zal dat beamen. Of het nu over de werkwoordspelling gaat (d, t of dt) of de niet-werkwoorden, wanneer je het denkt door te hebben, komt er wel weer een uitzondering.

Toch is de basis van de spelling goed te leren. Voor vele spellingcategorieën zijn regels. Zeker voor de werkwoordspelling zijn handige stappenplannen om altijd tot een juiste schrijfwijze te komen. Daarnaast moeten er basisvaardigheden aanwezig zijn om een woord op te kunnen schrijven, bijvoorbeeld het kunnen analyseren (herfst kunnen hakken in losse klanken) en letterkennis.

Wat doet RT Praktijk Rotterdam?

  • Na onderzoek wordt bepaald met welke voorwaarden en spellingregels het kind (of volwassene!) moeite heeft
  • Tijdens de begeleiding wordt een bepaalde spellingregel behandeld. Van elke behandelde regel is een spellingkaartje, dat in een fotomapje wordt gedaan. Deze regels worden regelmatig herhaald
  • Daarnaast wordt er geoefend met schrijfstrategieën: luister goed, verdeel het woord in klanken/klankgroepen, aan welke regel moet je denken, schrijf het woord op en controleer wat je hebt geschreven
  • Thuis wordt de behandelde regel ingeoefend op werkbladen, met de computer of bijvoorbeeld een letterbingo.
  • Regelmatig worden de behandelde categorieën herhaald en toegepast.
  • Na 12 weken wordt de hulp geëvalueerd.