Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Het voorvoegsel ‘dys’ komt uit het Grieks en betekent ‘slecht’.
’Calculie’ komt van het Latijnse ‘calculare’, dat ‘rekenen’ betekent.
 Dat woord ‘calculare’ komt weer van ‘calculus’, dat ‘kiezelsteen’ betekent of ‘steentje’ op het rekenbord.

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingproblemen en gebrek aan inzicht.

Er is een onderscheid tussen ernstige rekenwiskunde-problemen en  dyscalculie: we spreken van ernstige rekenwiskunde-problemen wanneer het gedurende langere tijd niet lukt om de juiste afstemming te vinden tussen het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoefte van het kind. Pas wanneer ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming de problemen blijven, spreken we van dyscalculie.
Vroeger werden kinderen met dyscalculie dom en lui gevonden, faalangst was het resultaat.
 Nog steeds wordt het probleem onderschat.

Kenmerken van dyscalculie (niet alle kenmerken komen altijd voor):

  • Problemen met tellen (cijferreeksen)
  • Problemen met het kortetermijngeheugen.
  • Problemen bij het begrijpen van de basis van de rekenkunde, zoals: breuken, waarde van de getallen, verbanden tussen getallen.
  • Problemen met inzicht: hoofdrekenen en schatten.
  • Problemen met volgorde: recepten lezen, klokkijken.
  • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht: links-rechts oriëntatie, problemen met het lezen of onthouden van cijferreeksen, lezen en interpreteren van kaarten, tabellen en afmetingen. 
Problemen met teamsporten op een groot veld (hockey, voetbal).
  • Problemen met het interpreteren van codes, patronen (muzieknoten), steno en talen.
  • Afkeer voor strategie spelletjes en speelgoed.
  • Afkeer voor rekenen.
  • Traagheid

Vaststelling dyscalculie

Wanneer een leerling 6 maanden intensieve en adequate hulp heeft gehad en de problemen hardnekkig aanwezig blijven, kan een onderzoek naar dyscalculie plaats vinden. Dit onderzoek wordt verricht door een bij RT Praktijk Rotterdam aangesloten psychologiepraktijk. Wanneer bij dit onderzoek de diagnose dyscalculie volgt, ontvangt u een dyscalculieverklaring, waardoor mogelijk compenserende maatregelen worden toegestaan bij het maken van toetsen en examens.

Voor uitgebreide informatie: zie www.dyscalculie.org

Inmiddels is er een protocol voor scholen voor kinderen met dyscalculie: Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).