Nieuwe activiteiten

Wij verkopen nu ook de Tangle

                                   Onderwijszorg Nederland partner bij dyslexie

RT Praktijk Rotterdam biedt nu ook begeleiding, gericht op het onderwijs, aan kinderen/jongeren met autisme/PDD-NOS. Hiervoor gebruiken wij BrainBlocks. Brain Blocks is een beeldend middel dat kinderen helpt zichzelf beter te begrijpen in relatie tot anderen. Met Brain Blocks praten we met kinderen/ jongeren over hun autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven en school? Zie voor meer informatie gedrag- en leerproblemen op deze site.

Sinds kort is RT Praktijk Rotterdam bevoegd de begeleiding van ernstige dyslexie volgens de methOnderwijszorg Nederland partner bij dyslexieode ONL te geven. Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 19 onderwijsadviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.
Alle ONL leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en zijn dus ISO gecertificeerd en Cedeo erkend.

This entry was posted in SNEL LEREN=LEUK LEREN. Bookmark the permalink.